يۈرۈشلۈك كەسىپنى ئۆزگەرتىش

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى ئۆزگەرتىش

مىنۇت300  + 20GB  =

¥99

ئاي / يۈەن

مىنۇت500  + 20GB  =

¥129

ئاي / يۈەن

مىنۇت1000  + 40GB  =

¥199

ئاي / يۈەن

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى تاللاش

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

مىنۇت300دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

20GBدۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

ھەقسىزتېلىفون قوبۇل قىلىش

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت سىرتىدىكى ھەق ئېلىش

مىنۇت/يۈەن0.15 ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

ھەر بىر مىگابايىت ئېقىم مىقدارى 0.02يۈەن، ئېشىپ كەتكەن ئېقىم مىقدارىنىڭ سوممىسى بەش يۈەندىن ئاشقاندىن كېيىن ھەر بىر جى ئېقىم مىقدارى بەش يۈەندىن ھېسابلىنىدۇ ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

GB/يۈەن5ئېقىم مىقدارىدىن خاتىرجەم ئىشلىتىڭ

تال/يۈەن0.1قىسىقا ئۇچۇر

تال/يۈەن0.1رەڭلىك ئۇچۇر

باشقىلار

كەلگەن تېلېفوننى كۆرسىتىشقوشۇلما قىممەت كەسپى

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

مىنۇت500دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

20GBدۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

ھەقسىزتېلىفون قوبۇل قىلىش

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت سىرتىدىكى ھەق ئېلىش

مىنۇت/يۈەن0.15 ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

ھەر بىر مىگابايىت ئېقىم مىقدارى 0.02يۈەن، ئېشىپ كەتكەن ئېقىم مىقدارىنىڭ سوممىسى بەش يۈەندىن ئاشقاندىن كېيىن ھەر بىر جى ئېقىم مىقدارى بەش يۈەندىن ھېسابلىنىدۇ ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

GB/يۈەن5ئېقىم مىقدارىدىن خاتىرجەم ئىشلىتىڭ

تال/يۈەن0.1قىسىقا ئۇچۇر

تال/يۈەن0.1رەڭلىك ئۇچۇر

باشقىلار

كەلگەن تېلېفوننى كۆرسىتىشقوشۇلما قىممەت كەسپى

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

مىنۇت1000دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

40GBدۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

ھەقسىزتېلىفون قوبۇل قىلىش

يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت سىرتىدىكى ھەق ئېلىش

مىنۇت/يۈەن0.15 ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى سۆزلىشىش

ھەر بىر مىگابايىت ئېقىم مىقدارى 0.02يۈەن، ئېشىپ كەتكەن ئېقىم مىقدارىنىڭ سوممىسى ئۈچ يۈەندىن ئاشقاندىن كېيىن ھەر بىر جى ئېقىم مىقدارى ئۈچ يۈەندىن ھېسابلىنىدۇ ئېشىپ كەتكەن دۆلەت ئىچى ئېقىم مىقدارى

GB/يۈەن5ئېقىم مىقدارىدىن خاتىرجەم ئىشلىتىڭ

تال/يۈەن0.1قىسىقا ئۇچۇر

تال/يۈەن0.1رەڭلىك ئۇچۇر

باشقىلار

كەلگەن تېلېفوننى كۆرسىتىشقوشۇلما قىممەت كەسپى

ئەگەر سوئالىڭىز بولسا، تەپسىلاتىنى شۇ جايدىكى بىرلەشمە خەۋەرلىشىش تىجارەت زالى ياكى 10010 مۇلازىمەت قىزىق لىنىيىسىدىن سۈرۈشتۈرۈڭ، شۇ جايدىكى بىرلەشمە خەۋەرلىشىش تىجارەت زالنىڭ جاۋابى ئۆلچەم قىلىنىدۇ.